KOM OCH SJUNG EPISK FILM- OCH DATASPELSMUSIK!

Gothia Concentus – Västsveriges största fristående symfoniorkester – genomför under våren 2019 ett stort konsertprojekt med episk musik från film och dataspel. Till detta konsertprogram rekryterar vi nu en kör för pampiga sånginsatser i stycken från bl.a. Star Wars, Excalibur och Final Fantasy. Konserter blir det i början av juni samt 18. augusti. Välkommen att söka om du har god körvana, notläsningskunskap och bra gehör!

Anmäl dig på mail till: provsjungning@gothiaconcentus.se  så återkommer vi med mer information och tid för provsjungning. Väl mött!