GRATIS Prova på Friskvård genom körsång – KOM OCH SJUNG Göteborg

Det skall vara kul att sjunga! Släpp loss till kända Pop- och Rock-låtar.
Oavsett tidigare sångvana får vi tillsammans taket att lyfta!
Inga noter, vi sjunger på gehör.

Sångglädje ♪♫♪ Energikick ♪♫♪ Gemenskap

ÖPPEN/GRATIS repetition
*Göteborg – Tisd. 11/9 kl. 18.15 Hvitfeldtska Gymnasiet

Mer information: www.komochsjung.nu ♪♫♪ hedvig@komochsjung.nu
Välkommen att sjunga med oss i Kom och Sjung!