Fler sångare till vår kör

Kören Stämbanden söker fler sångare inför höstterminen! Vi repeterar i Mölndal (Toltorpskyrkan) varje måndag kväll. För ytterligare information, kontakta vår körledare Kerstin Ricklund (0708-13 28 53) eller gå in på vår hemsida www.stambanden.com