Engagerade och körvana sångare sökes till damkören Ymna

Vi vill gärna ta in nya sångare som kan bidra till körens klang och söker ett rikt och engagerat sammanhang att få musicera i. Vår verksamhet under den närmaste tiden ägnas åt vidareutveckling av vår folkmusikaliska repertoar samt ett projekt där vi uppför musik skriven av kvinnor i kloster.

Till Ymna kan du söka om du har god körvana, medveten sångteknik, notläsningsvana, närvaro och scenisk medvetenhet. Du bör ha gått någon slags musikalisk utbildning (exempelvis folkhögskola eller musikhögskola), och kan även vara verksam som musikpedagog eller musiker.

Välkommen att provsjunga till Ymna! För anmälan och frågor använder du kontaktformuläret på vår hemsida.

Om kören: Ymna är en kreativ och engagerad damkör på hög musikalisk nivå, bestående av ett trettiotal sångare (sopraner och altar) i blandade åldrar. Vårt huvuduppdrag är förlagt till Hagakyrkan i Göteborg där vi sjunger regelbundet i några gudstjänster och konserter per termin. Parallellt arbetar kören även med olika projekt och fristående konsertprogram. Kören repeterar på måndagskvällar och leds av Johanna Thür som grundade kören 1997.

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker, med fokus på kvinnors musik genom historien. Ymna sjunger framför allt gärna tonsättningar av kvinnor från tidig renässans till nutid samt folkmusik i arrangemang av Johanna Thür. Klassiska damkörverk ingår i repertoaren, men likaså nyskriven musik, framför allt beställningar av Göteborgstonsättare. Sedan många år har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svensk folkmusik och folkliga koraler, visor och polskor. Johanna Thür skriver kontinuerligt nya arrangemang för kören, baserade på melodier ur folkmusikalisk tradition. Kören ingår ofta nära samarbeten med olika musiker, men har även arbetat med exempelvis skådespelare, regissörer och dansare.

Kören drivs som en ideell förening med stort medlemsinflytande och en välfungerande och engagerad styrelse. Den varma sammanhållningen och sociala samvaron är en mycket viktig del av Ymna och körhelger och längre resor anordnas med jämna mellanrum. Ett medlemskap i Ymna är ett långsiktigt åtagande (en termin i taget) där körens gemensamma utveckling bygger på sångarnas närvaro under terminens övningar och framträdanden. 

Läs mer om körens verksamhet och rutiner på www.ymna.se