Akademiska Kören i Linköping söker tenorer

Du tenor som gillar musikaliska utmaningar – välkommen till oss i Akademiska Kören!

Akademiska Kören i Linköping är en blandad kör med ett 40-tal sångglada medlemmar som bildades 1968 och alltså firar 50-årsjubileum i år. Vår repertoar är bred omfattar såväl stora sakrala verk som klassisk och samtida körmusik, pop, jazz och visor. Genom åren har vi samarbetat med både Linköpings och Norrköpings symfoniorkestrar och med andra körer och musiker i länet. Vi gör också återkommande resor och har bland annat uppträtt i Köpenhamn, Hamburg, Berlin och på karnevalen i Venedig.

Akademiska Kören leds sedan 2013 av Marie-Louise Beckman, till vardags verksam som organist och körledare i Linköpings domkyrka.

Intresserad? Mejla oss på akademiskakoren@hotmail.com.

PS. Vi även plats för en och annan bas. DS.