Utvärdera körens arbete

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
hiss eller diss

Även fast det känns som körterminen nyss börjat är det dags att börja förbereda terminsutvärderingen. För ni utvärderar väl kontinuerligt era körterminer, eller i allafall körår, i din kör? Annars är det dags att börja nu. Utvärdering är ett utmärkt sätt att fånga upp åsikter och stämningar i kören.
Välj själva antal frågor, men vi tror en bra tumregel är “less is more”. Fråga inte om varje detalj. Se bara till att ha en “Övrigt”-fråga sist i formuläret så koristerna ges möjlighet att framföra sina åsikter även om sådant ni glömt fråga om.

Digital enkät eller pappersenkät?

Båda formaten fungerar förstås, men med en digital format finns ingen risk att man inte kan tyda oläslig handstil, och digitala svar är lättare att sammanställa. Den exempelenkät vi länkar till nedan har vi gjort med Google Formulär, vilket är kostnadsfritt (du behöver ett gmail-konto), men det finns flera gratisverktyg man kan använda (bland annat svenska Ungapped som är kostnadsfritt om du har färre än 500 respondenter).
Vare sig ni använder er av pappersenkät eller digital enkät föreslår vi att ni låter koristerna besvara enkäten anonymt.

Sammanställ svaren och redovisa för kören, och ändra på det som behövs!

förändra - förbättraGlöm inte att redovisa resultatet av utvärderingen för kören!
och framför allt:
Ta åt er av eventuell kritik ni får, och gör en förändring!
Syftet med utvärderingen är ju självklart att förbättra körens arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two + 10 =