Tonsättartävling för kvinnliga tonsättare

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kompositionstävling kör

Allmänna Sången i Uppsala anordnar en internationell tonsättartävling som riktar sig mot kvinnliga tonsättare, oavsett yrke eller nationalitet. Bidragen kommer att granskas av en välrenommerad internationell jury som består av framstående dirigenter och tonsättare, och som leds av Robert Sund. Juryn utser även tävlingens vinnare.

ASAWCA
Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award

PRIS:

  • prissumma om 50 000 SEK
  • bidraget uruppförs av Allmänna Sången på deras årliga vårkonsert i maj 2019 i Uppsala.
  • verket kommer ges ut av Gehrmans Musikförlag AB.

REGLER:

  • Verket ska vara skrivet för blandad kör, 4-12 stämmor.
  • Duratan ska vara 6-9 minuter.
  • Stycket måste vara nyskrivet och får ej tidigare ha getts ut.
  • Texten får vara ny eller befintlig och väljs själv av tonsättaren.
  • Texten måste vara på engelska, svenska eller latin.

REGISTRERING:
För att vara med och tävla måste du först registrera dig. Registreringen är öppen mellan 2018-06-01 tom 2018-12-01.
Verket måste senast vara inskickat 2018-12-31.
Registreringen kommer ske här »

TIDIGARE VINNARE
2016: Anna-Karin Klockar – Speeches
Notutdrag » (stycket finns att lyssna på på Spotify)

2014: Maria Löfberg – Sandskrift

FRÅGOR?
Kontakta projektledare Simon Arlasjö, award@allmannasangen.se, 070-343 89 04 eller
ordförande Karl Holdar, ordforande@allmannasangen.se, 073-903 65 39.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − 7 =