Tips till en stämfiskal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
stämfiskal

Grattis! Du har blivit utsedd till stämfiskal i kören.

  1. Tag reda på vad denna roll innebär i just din kör. Förhoppningsvis finns det en nedskriven arbetsbeskrivning. Fråga annars din dirigent/styrelsen/andra stämledare vad som förväntas av dig.
    Här är några vanliga ansvarsområden för en stämfiskal »
  2. Lär dig noterna. Du är förmodligen utsedd till stämfiskal på grund av dina musikaliska talanger. Stämman förväntar sig att du kan noterna så de kan luta sig mot dig.
  3. Var en förebild. Lyssna när dirigenten ger instruktioner, anteckna och ha förstås alltid penna med dig till repet.
  4. Led stämman konstruktivt. Istället för att skälla på stämman för att de åter missat tillfälliga förtecknet i takt 250, säg innan repet börjar “Kom ihåg att det är ett ab i takt 250 – se till att ni har det inskrivet i noterna.”
  5. Tag hand om stämmans nya korister och håll koll på att de blir väl mottagna.
  6. Anordna fest/samvaro/aktivitet med dina korister för att svetsa samman stämman.
  7. Var förstående. Folk har ett liv utanför kören. Man kan inte alltid komma på alla rep eller vara med på alla konserter. Ge inte dina korister dåligt samvete om de inte är på repet.
  8. Kom ihåg att din roll är att hjälpa stämman, inte att leka diktator.

Vilka är stämfiskalens arbetsuppgifter i er kör?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 − 10 =