Stöd Sveriges kyrkokörer!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sjung i kyrkan

Imorgon, söndag 8 oktober, tas en rikskollekt upp i Svenska kyrkan som går till Sveriges Kyrkosångsförbund.
Sjuttiotusen körsångare i alla åldrar i Svenska kyrkans församlingar över hela landet tillhör Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina körer, och är Sveriges i särklass största körförbund för barn, unga och vuxna.

Nationella Ungdomskören, som är en del av Sveriges kyrkosångsförbund, vädjar om en riklig kollekt för en sjungande kyrka, och för deras fortsatta existens!

Så gör en insats – gå till kyrkan imorgon och stöd körSverige!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × two =