Sök stipendium i kördirigering!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sök stipendium från Kung. Musikaliska Akademien

Studerar du, eller har du studerat, kördirigering på en svensk eller utländsk musikhögskola? Sök ett nationellt stipendium från Kungliga Musikaliska Akademien!

Stipendierna är huvudsakligen riktade till musikhögskolestuderande på masternivå men kan även sökas efter musikhögskoleexamen.
Stipendiet får användas till musikstudier i Sverige eller utomlands. Stipendiet kan också ges som stöd till instrument- och notinköp för att kunna genomföra studier eller fortbildning. Stipendiet får INTE användas till kommersiella ändamål.

Stipendiebelopp
Stipendiebeloppet varierar – mellan 30 000 och 90 000 SEK.

Behörighetskrav

  • Du är svensk medborgare (oavsett ålder) och är antagen till heltidsstudier och har vid provtillfället (september/oktober 2018) påbörjat andra året på en masterutbildning vid en svensk eller utländsk musikhögskola.
    Du kan också vara antagen till utländskt konservatorium eller motsvarande nivå (t.ex. genom studier på musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen).
  • ELLER

  • Du är utländsk medborgare (oavsett ålder) och är antagen till heltidsstudier och har vid provtillfället (september/oktober 2018) påbörjat andra året på en masterutbildning vid svensk musikhögskola eller motsvarande nivå (t.ex. genom studier på svenskt musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen).
  • ELLER

  • Du är svensk medborgare, fyller under året högst 35 år och har avlagt konstnärlig examen inom musikerprogram på avancerad nivå motsvarande nuvarande masterexamen om minst 120 hp eller har fullgjort sådana studier på musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen.

Dirigeringsprov
Dirigeringsprov kommer att genomföras under september och oktober och omfattar dels att dirigera ett redan repeterat verk, dels att instudera ett eller flera verk med en ensemble som finns närvarande vid provtillfället. Verken tillkännages i kallelsen till respektive prov. Provtiden är 15 min.
Den sökande bedöms utefter sin provprestation och bedömningen är uteslutande konstnärlig/artistisk. Hänsyn tas inte till studieläge, konsertmeriter eller behov av ekonomisk art.

Anmälningsavgift: 250 SEK

Sista ansökningsdag: 2018-05-03

Tillkännagivande/Se tidigare vinnare
Vilka som erhåller KMA:s nationella stipendier tillkännages tidigast i december genom att stipendielistan läggs ut på denna webbsida. Inga personliga besked skickas ut.

Mer info och ansökningsblanketter: Se KMA:s webbsida »

Frågor?
Max Låke, e-post: max.lake@musikaliskaakademien.se, tel: 08-407 18 07
Susanne Fåhraeus, e-post: susanne.fahraeus@musikaliskaakademien.se, tel: 08-407 18 13

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − 13 =