Risk att gosskörsfestivalen i Rättvik ställs in pga dålig ekonomi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
gosskörsfestival Rättvik

Svenska kyrkans gosskörsförening (SKGF) är en ideell förening som verkar för pojkars sång i kyrkan. Varje år anordnar de en stor gosskörsfestival i Rättvik dit flera hundra pojkar återkommer varje år. För många av dem är gosskörsfestivalen den inspiration som behövs under resten av året när de på hemmaplan sjunger i den lilla gosskören som kanske består bara av några få korister.
2017 års gosskörsfestival är tänkt att äga rum 17-21 maj.

Ekonomin är dessvärre nu väldigt ansträngd – flera av de bidrag SKGF tidigare har fått har minskats eller försvunnit helt, samtidigt som kostnaderna ökar.
Två veckor före 2016 års gosskörsfestival var det osäkert om den skulle gå att genomföra, då budgeten visade på underskott. Samtliga styrelsemedlemmar gjorde då ytterligare ansträngningar (utöver de som görs under hela året) och lyckades i sista stund få ett tillskott som gjorde det möjligt att ro festivalen i hamn.

SKGF är ett delförbund inom Sveriges kyrkosångsförbund, men saknar till skillnad från övriga delförbund (stiftsförbund) möjlighet att få stiftskollekt då de är en rikstäckande organisation. De ansökte om rikskollekt 2017 men fick avslag.

SKGF kan inte fortsätta att organisera gosskörsfestivaler om ekonomin bygger på osäkra bidrag ur fonder och från enskilda sponsorer. Det är ett faktum att Svenska kyrkans gosskörsförening och därmed den årliga gosskörsfestivalen i Rättvik står inför akut nedläggningning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − ten =