Körtävling i Västerås för barn och ungdomar

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Avesta Musikskolas Flickkör
Avesta Musikskolas Flickkör
Avesta Musikskolas Flickkör vann diskantkörsklassen år 2014.

NÄR: fredag 27 maj
VAR: Växhuset i Västerås (Adress: Viktor Larssons Plats 1)
KLASSER:

  1. diskantkör 9-12 år
  2. diskantkör 13-16 år
  3. diskantkör 16-25 år
  4. SA(T)B 13-16 år
  5. SA(T)B 16-25 år

PRIS: Tävlingsavgift för medlemmar i RUM eller UNGiKÖR: 1000 kr; för icke-medlemmar: 2000 kr.
JURY: tre erfarna körledare och pedagoger som ännu ej meddelats
SISTA ANMÄLNINGSDAG: tisdag 12 april

REGLER:
Varje kör ska ha minst 10 deltagare (Avvikelse på plus minus 5 år för max 10 % av körens medlemmar är tillåtet.)
MUSIKTID: 10-15 minuter
REPERTOAR: bör bestå av musik från minst två olika genrer och epoker. Kategori 2-5 ska sjunga ett stycke a cappella.
INFO: Flygel, körgradäng och solistmikrofon finns på plats. Andra instrument får användas, men måste medtagas av kören. Varje kör får tillgång till ett eget uppvärmningsrum. Kort repetitionstid på scen kommer att finnas.

Vinnarna koras på en konsert i Västerås Konserthus samma kväll kl 19.00 och får där framföra ett stycke som juryn väljer på max 3 minuter.

VAD BEDÖMS?

  • Musikaliskt uttryck
  • Intonation
  • Klang
  • Rytmisk förmåga
  • Sceniskt uttryck

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × 4 =