Florian Benfer tar över GSKK efter Gustaf Sjökvist

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Florian Benfer

Florian BenferSedan Gustaf Sjökvists bortgång år 2015 har GSKK (Gustaf Sjökvists Kammarkör) stått utan konstnärlig ledare. Nu har de dock bestämt sig för att låta Florian Benfer ta över posten.

Florian Benfer, född år 1984 i Tyskland, arbetar regelbundet med några av Europas mest framstående ensembler. GSKK har vid flera tillfällen samarbetat med Florian sedan han år 2008 tilldelades Gustaf Sjökvist-stipendiet för unga kördirigenter. Samarbetena har skett inom ramen för flera olika musikaliska projekt, men alltid i körens anda och med körens speciella klang i fokus. Det finns ett gemensamt intresse hos Florian och GSKK att behålla positionen som en av Sveriges främsta körer och att förekomma i många musikaliska sammanhang med bred repertoar och med fortsatt fokus på nutida musik.
Florian dirigerar också Stockholms Kammarkör och Deutscher Jugendkammerchor (=Tysklands ungdomskammarkör), och har varit instuderare för körer som Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + 17 =