Erik Westberg ny dirigent för Sveriges Ungdomskör

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Erik Westberg - körprofessor

Professorn i körsång vid Musikhögskolan i Piteå tar över Sveriges Ungdomskör i höst efter Cecilia Martin-Löf.

Sveriges Ungdomskör bedrivs inom ramen för UNGiKÖR utifrån idén om att det i Sverige – som i flertalet länder i Europa och resten av världen – ska finnas en nationell ungdomskör med representation av unga, ambitiösa körsångare från hela landet. Detta blir en viktig musikalisk mötesplats för sångare mellan 16–25 år och därigenom en förebild och inspiration för unga korister i barn- och ungdomskörer runt om i Sverige. Repertoaren består i huvudsak av klassisk körmusik på hög musikalisk nivå. Stor tonvikt ligger på svenska och nordiska kompositörer samt nyskriven musik, av såväl erkända, såväl som unga, ännu ej etablerade tonsättare.
Kören bedrivs i form av treårsprojekt, med regelbundna träffar i form av internat, festivaler och turnéer både inom och utanför Sveriges gränser. Sedan starten år 2011 har Sveriges Ungdomskör gett ett trettiotal konserter nationellt. Internationella samarbeten och framträdanden har ägt rum bl.a. i Norge, Ungern och Italien.

Vart tredje år byter kören dirigent.

Sugen på att vara med? Kören har vakanser!
 
SÖK TILL SVUK
Sveriges Ungdomskör

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eighteen − eleven =