En sista konsert för Troendegruppen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Troendegruppen och Stig Sandlund

Troendegruppen och Stig Sandlund
Troendegruppen, eller i dagligt tal “TG”, var en kör för studenter vid Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola. Kören startades av Stig Sandlund (fagottlärare vid både Musikhögskolan och Framnäs) år 1968 och han ledde kören under 50 år, fram till förra året (2018). Uppemot 700 körsångare tros ha sjungit i kören och även Stigs fru, Lena Sandlund, har under alla år sjungit med i körens sopranstämma.

År 2012 blev Stig utsedd till Årets körledare med motiveringen:

Stig Sandlund har outtröttligt arbetat med kör som sin livsuppgift. Vid musikutbildningarna i Framnäs och Piteå har generationer av sångare fostrats i en medveten uppfattning om text och dess innehåll. Stig Sandlund förenar en osviklig klangkänsla och noggrannhet i intonationen med en levande texttolkning och uttrycksfull deklamation. Stig Sandlund har förmåga att i alla lägen se varje körsjungandeindivid och dess betydelse i det stora sammanhanget. Han har med värme, medmänsklighet, musikalisk självklarhet, humor, ypperlig fraseringsteknik och ödmjuk pondus kunnat förklara vad gemensamt vokalt musicerande innebär.

Nu bjuds forna TG:are in till en sista avslutningskonsert som kommer äga rum i Piteå 25-26 maj och tacka Stig för allt han betytt nu när han bestämt sig för att sluta.

Här hittar du information och anmälan »
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =