Driva kören som kollektiv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vem är det som kör, egentligen?

I New York finns en spännande kör som drivs som ett kollektiv. Kören heter C4: The Choral Composer/Conductor Collective och är en sammanslutning av sångare, kompositörer och dirigenter som turas om att dirigera, leda och skriva musik för kören. Körens repertoar fokuserar på modern musik och de sjunger inte musik äldre än 25 år.

C4 - en kollektivkör
Körkollektivet C4: The Choral Composer/Conductor Collective

Kören startade år 2005 av några luttrade körrävar i New York med tanken att en demokratisk modell skulle hjälpa ensemblen att tillsammans utforska skapandet och framförandet av körmusik.
Förutom att sjunga är körens cirka 20 körmedlemmar med i någon av sju grupper: utveckling, PR, produktion, repertoar, komposition, dirigering och ekonomi. En körmedlem, som byts ut varje år, ser till att grupperna sköter sitt arbete och kommunicerar med varandra.

Blir det enklare när fler är involverade i att leda kören?
Det finns inget med ett körkollektiv som gör saker enklare! För att göra det i alla fall lite lättare är kören indelad i grupper, men vårt mål är att aldrig ha en konstnärlig ledare som bestämmer över alla andra.
Det tar mycket längre tid att fatta beslut än i en vanlig kör. Visst skulle det vara enklare om en person bestämde, men då skulle vi inte ha ett organiskt resultat, och jag tror inte heller att så många skulle vara så engagerade i kören.

Vilka är fördelarna med ett körkollektiv?
I en traditionell kör skulle jag inte veta något om hur tex beslut om körens repertoar fattas. I ett körkollektiv är allt transparent. I vår Google Group kan alla se vad som händer, skriva ett inlägg i diskussioner och vara med och påverka.

Hur väljer ni repertoar?
Kören har en Google Drive där alla körmedlemmar kan lägga upp repertoarförslag och noter i pdf-format. Sedan röstar vi om förslagen.

Vad gör man i dirigeringsgruppen?
Vi ger varandra feedback på hur vi dirigerar och lär från varandra. Det är helt naturligt för en körmedlem att under rasten gå fram till en dirigent och säga “Jag föreslår att du dirigerar så här på det här partiet…”.

Hur ser processen ut i kompositionsgruppen?
Vi är varandras mentorer, visar våra verk för varandra och får feedback från gruppen innan det når kören. Slutresultatet blir mycket bättre, tack vare detta.

Vad skulle ni råda andra körer som vill starta egna körkollektiv?
Tillåt folk att göra misstag, uppmuntra varandra till att utvecklas och växa som artister. Och “just do it”.Är du kompositör och vill att C4 ska framföra ditt körverk?
Maila noter/inspelning/fil av verket till info@c4ensemble.org så kommer de ta ditt verk under beaktande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × four =