Köruppsjungning som jag vill ha det

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
uppsjungning

Efter många år tillsammans känner jag min röst och vet vad den behöver för att komma igång:

  • kroppslig uppvärmning bestående av axel- och huvudrullningar, “plocka äpplen”, “åka skidor” för att gå igång flåset och att hoppa. Att massera varandras axlar tycker jag funkar om man gör det i par med den ena sittandes, men varianten då alla masserar varandra i lång rad ger inte mig någon effekt.
  • prata och tjoa igång rösten. Hitta stödet och inre gäspet.
  • rrrrr-a och brumma runt fritt i tonhöjd
  • registerutvidgande övningar. Börja i mellanläge och gå uppåt. Tillbaka till mellanläget och gå nedåt.
  • tonbildnings- och klangövningar, både den enskilde koristens klang och körens gemensamma klang.
  • öva improvisation! Både uttryck, kropp och stämmor kan hittas på och varieras. Få igång kreativiteten hos koristerna!
  • “nedsjungning”, tex sjung en sång unisont pianissimo.

Variera din plats i rummet under uppsjungningen.
Förutom ovanstående punkter tycker jag varje uppsjungning ska/kan bestå av sångtekniska tips och musikteori. Och varför inte lite slagteknik?

/Lasse A, körsångare sedan 30 år tillbaka

 
 
Själva ordet uppsjungning kan förresten vara lite klurigt då det har tre betydelser:

  1. röstlig uppvärmning, tex innan rep
  2. konsert
  3. audition, intagningsprov, insjungning

För att undvika onödig förvirring föreslår jag att man enbart använder ordet i bemärkelsen röstlig uppvärmning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five + eight =