Att välja solist ur kören

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Att välja solist ur kören

Att som dirigent välja solist ur kören är känsligt, förmodligen mycket känsligare än många dirigenter förstår. Samtidigt som man vill stötta de korister som vill ta chansen måste man ju välja någon man vet kan leverera på konserten. Hur undviker man att trampa någon på tårna?
Körliv har några självupplevda exempel på när det skötts dåligt:

  1. “Alla tenorer ska lära sig solot, så bestämmer jag se’n vem som får det”.
   = Alla tror någon annan får solot, så ingen lär sig det.
  2. “Vem som ska sjunga solot bestämmer jag senare”.
   = Dirigenten drar hela tiden ut på avgörandet, solisten får reda på det sista repet eller på genrepet, hinner inte kolla ordentligt på solot, presterar så där.
  3. Samma person får alltid alla solon, oavsett om det är skrivet för sopran-, alt-, tenor- eller bassolo.
   = Övriga solistaspiranter känner sig värdelösa, tycker det är tråkigt, byter kanske kör.
  4. Dirigenten tvingar olika korister att sjunga solot a vista inför kören.
   = Övriga korister tycker det är jättetråkigt och slöseri med reptid.
  5. “Vi tar bort solot, alla sopraner sjunger unisont istället”.
   = Tråkigt!
  6. Dirigenten tar solot själv.

Det bästa, och mest rättvisa, sättet att välja solist enligt oss på Körliv är att alla solistaspiranter pluggar på solot, och dessa sjunger det inför dirigenten efter repet. Dirigenten väljer därefter solist och en reservsolist ifall sjukdom skulle inträffa. Solistuttagningen görs, såklart, i god tid innan konserten.

One Response

 1. Bra iakttagelse och bra tips! Jag tycker också det är bra att alla i stämman sjunger solot på repen och lär sig det den vägen :).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × two =