Årets körledare 2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Bengt Ollén - Årets körledare 2021.

Bengt Ollén, född 1950, blev “Årets körledare” 2021.

Bengt Ollén tog examen från Chalmers tekniska högskola innan han 1978 sökte till Musikhögskolan i Göteborg där han började på instrumental- och ensemblelärarlinjen och senare den nystartade körpedagoglinjen. I Göteborg studerade han för Gösta Ohlin och Gunnar Eriksson och grundade Sångensemblen Amanda. Efter en flytt till Stockholm gick Bengt Ollén under 1980-talet Sveriges Orkesters Riksförbunds dirigeringsutbildning med lärare som Lennart Hedvall och Jorma Panula. Han studerade även för Eric Ericson. Parallellt arbetade han som instrumentallärare i Tyresö kommunala musikskola där han också dirigerade Tyresö orkesterförening. Bengt Ollén var medgrundare av Tyresö ungdomskör och fortsatte som lärare i kördirigering och ensembleledning vid Kommunala Musikinstitutet i Stockholm, och som ledare för Södra Latins kammarkör och körprojekt i Högalids församling. Från 1994 och fram till pensionen arbetade Bengt Ollén som lärare i körsång och musikteori på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium. De senaste åren har Bengt undervisat i kördirigering och metodik på Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Förutom att vara grundare och dirigent för Sofia Vokalensemble i Stockholm är han dirigent för Lunae Kammarkör som bildades 2017. Sedan början av 2000-talet är han dirigent och konstnärlig ledare för Oratoriekören VOX och Södra Dalarnas kammarorkester som årligen framträder vid festivalen Musik vid Siljan. Han är en efterfrågad workshopledare, föreläsare och jurymedlem i körtävlingar över hela världen, och våren 2020 fick han utmärkelsen ”Honorary Member of the National Association of Italian Choir Directors”.

MOTIVERING
Årets Körledare är en person som genom sin stora kärlek till och kunskap om både musik och människor i högsta grad har bidragit till att befästa Sveriges position som en körnation att räkna med.
Årets Körledare har genom en lång gärning i körmusikens tjänst bevarat ett lekfullt och nyfiket förhållningssätt till körarbetet och därigenom alltid presenterat nytänkande och aktuella körupplevelser – angelägna både för utövare och mottagare.
Årets Körledare har etablerat sig som en stark körpersonlighet både nationellt och internationellt; dels genom stora framgångar med sin egen ensemble i olika prestigefulla körtävlingar, dels genom alla sina uppdrag som gästlärare, workshopledare och jurymedlem världen över.
Årets Körledare är en ambassadör för svensk körmusik, något som alla samarbeten med tonsättare visar.
Årets Körledare har med sitt tillåtande förhållningssätt och stora tilltro till sina sångare bidragit till förnyelse och utveckling av den svenska körsången. Åtskilliga generationer unga körsångare har lotsats genom körmusikens mysterier av denna hängivna pedagog.

“Årets körledare” är ett gemensamt stipendium på 50 000 kronor från Rosenborg-Gehrmans Stiftelse och Föreningen Sveriges Körledare.

ÅRETS KÖRLEDARE GENOM TIDERNA
2021 Bengt Ollén, Stockholm
2020 Helén Lundquist-Dahlén, Härnösand
2019 Karin Oldgren, Stockholm
2018 Alexander Einarsson, Malmö/Göteborg
2017 Helene Stureborg, Stockholm
2016 Marie J:son Lindh Nordenmalm, Nora
2015 Jan Yngwe, Göteborg
2014 Mats Nilsson, Stockholm
2013 Leif Åkesson, Skellefteå
2012 Stig Sandlund, Piteå
2011 Ove Gotting, Jönköping
2010 Anders Eby, Stockholm
2009 Cecilia Rydinger Alin, Stockholm
2008 Lone Larsen, Stockholm
2007 Ingemar Månsson, Lund
2006 Karin Eklundh, Uppsala
2006 Jubileumspris till Kjell Lönnå, Sundsvall
2005 Gary Graden, Stockholm
2004 Kella Næslund, Västerås
2003 Hans Lundgren, Linköping
2002 Stefan Parkman, Uppsala
2001 Solvieg Ågren, Örebro
2000 Fred Sjöberg, Örebro
1999 Erik Westberg, Piteå
1998 Agneta Sköld, Västerås
1997 Johan Magnus Sjöberg, Lund
1996 Gustaf Sjökvist, Stockholm
1995 DanOlof Stenlund, Malmö
1994 Anders Öhrwall, Stockholm
1993 Robert Sund, Uppsala
1992 Lars Smedlund/Amanda, Göteborg
1991 Eva Bohlin, Lund
1990 Christian Ljunggren, Stockholm
1989 Anders Lindström, Rättvik
1988 Gunnar Eriksson, Göteborg
1987 Gösta Ohlin, Göteborg
1986 Bo Johansson, Stockholm
1986 Specialpris till Eric Ericson, Stockholm