Årets körledare 2018 – Dags att nominera!

Är din körledare helt enkelt bäst? Har hen den där förmågan att lyfta repet och kören? Då kan du nominera henom till att bli Årets körledare.
Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledare står bakom stipendiet och stipendiaten presenteras på Eric Ericsondagen den 28 oktober i Eric Erisonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.

Stipendiet kan ges till någon som uppfyller ett eller flera av kriterierna nedan.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciellt tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.

Kriterier

Till Årets körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,

och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,

och/eller

– som har arbetat både som körledare och i regionala eller nationella organisationer som främjat körsången i Sverige,

och/eller

– som har arbetat som körledare och pedagog och därigenom främjat körsången i Sverige,

och/eller

– som arbetar med att förnya och utveckla körsången,

och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Här är samtliga som blivit utsedda till Årets körledare sedan starten år 1986:

ÅRETS KÖRLEDARE GENOM TIDERNA
2018 ?
2017 Helene Stureborg, Stockholm
2016 Marie J:son Lindh Nordenmalm, Nora
2015 Jan Yngwe, Göteborg
2014 Mats Nilsson, Stockholm
2013 Leif Åkesson, Skellefteå
2012 Stig Sandlund, Piteå
2011 Ove Gotting, Jönköping
2010 Anders Eby, Stockholm
2009 Cecilia Rydinger Alin, Stockholm
2008 Lone Larsen, Stockholm
2007 Ingemar Månsson, Lund
2006 Karin Eklundh, Uppsala
2006 Jubileumspris till Kjell Lönnå, Sundsvall
2005 Gary Graden, Stockholm
2004 Kella Næslund, Västerås
2003 Hans Lundgren, Linköping
2002 Stefan Parkman, Uppsala
2001 Solvieg Ågren, Örebro
2000 Fred Sjöberg, Örebro
1999 Erik Westberg, Piteå
1998 Agneta Sköld, Västerås
1997 Johan Magnus Sjöberg, Lund
1996 Gustaf Sjökvist, Stockholm
1995 DanOlof Stenlund, Malmö
1994 Anders Öhrwall, Stockholm
1993 Robert Sund, Uppsala
1992 Lars Smedlund/Amanda, Göteborg
1991 Eva Bohlin, Lund
1990 Christian Ljunggren, Stockholm
1989 Anders Lindström, Rättvik
1988 Gunnar Eriksson, Göteborg
1987 Gösta Ohlin, Göteborg
1986 Bo Johansson, Stockholm
1986 Specialpris till Eric Ericson, Stockholm
Bengt Ollén - Årets körledare 2021.

Årets körledare 2021

Bengt Ollén, född 1950, blev “Årets körledare” 2021. Bengt Ollén tog examen från Chalmers tekniska högskola innan han 1978 sökte till Musikhögskolan i Göteborg där

Läs vidare »
Karin Oldgren

Årets körledare 2019

Karin Oldgren, född 1967 i Luleå, blev “Årets körledare” 2019. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – först kyrkomusik, med huvudinriktning på solistiskt orgelspel,

Läs vidare »
Årets körledare 2018

Årets körledare 2018 utsedd

Årets körledare arbetar på en hög konstnärlig nivå med ungdomar, amatörsångare såväl som professionella körer, hans arbetsfält spänner från gudstjänstmusik till stora symfoniska sammanhang.

Läs vidare »
Helene Stureborg

Årets körledare 2017

Helene Stureborg blev idag utsedd till Årets körledare vid det årliga körledarkonventet som i år ägde rum i Umeå. MOTIVERING: Årets körledare är en stark

Läs vidare »
Marie J:son Lindh Nordenmalm

Årets Körledare 2016

MOTIVERING: Hon är utbildad musiklärare, kyrkomusiker och körpedagog och utför ett oerhört betydelsefullt arbete i Nora som organist och dirigent för Nora Oratoriekör, Nora Kyrkokör,

Läs vidare »
Jan Yngwe

Årets körledare 2015 blev…

MOTIVERING: Denne dirigent har länge varit tongivande i det svenska och internationella körlivet, uppskattad inte minst för sin höga konstnärliga kvalitet och sitt varma engagemang

Läs vidare »