Årets körledare 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Helene Stureborg

Helene Stureborg blev idag utsedd till Årets körledare vid det årliga körledarkonventet som i år ägde rum i Umeå.

MOTIVERING:
Årets körledare är en stark och kunnig förebild. Genom sin lärargärning har hon i decennier främjat körsången i SVerige. Hon har klokt och insiktsfullt vårdat, utvecklat och inspirerat sina körsångare, och skapat motivation hos dem att nå högt ställda mål.
Hon har en utpräglat logistisk förmåga, vilket gör att hon ofta anförtros ledarskap för stora musikaliska projekt.
Med sin skicklighet och nyfikenhet har hon format ett stort internationellt nätverk som hon generöst delar med sig av.

 

Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium “Årets Körledare” år 2017 på 50 000 kronor tilldelas:
Helene Stureborg

HELENE STUREBORG

Helene Stureborg, född år 1964, studerade kyrkomusik vid Stora Sköndal år 1983–1985. Därefter studerade hon vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och avlade organistexamen 1989 samt diplom i kördirigering 1993. Lärare i dirigering var bland andra Gustav Sjökvist, Eric Ericson och Kjell Ingebretsen.

Parallellt med olika tjänster som organist (Högalids församling, Täby församling och Oscars församling) började Stureborg år 1990 arbeta som musiklärare vid Stockholms musikgymnasium. Under många år var hon huvuddirigent för den storslagna Luciakonserten i Globen, som framfördes under åren 1990-2011.

År 1994 blev hon dirigent för Kongl. Teknologkören vid KTH i Stockholm och innehade denna post fram till vintern 2002. Kören vann priser i både Cork och Budapest.

Mellan 1996 och 2014 arbetade Helene Stureborg som timlärare i dirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan (KMH). År 2002 tog hon över dirigentskapet för Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör (SMK), en välrenommerad ensemble vid Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium som under Stureborgs ledning vunnit ett antal priser och utmärkelser i Europa, bland annat i Marktoberdorf, Tours och Grand Prix i Maribor.

Stureborg anlitas kontinuerligt som repetitör för Radiokören och som coach och kursledare vid kör- och dirigentkurser i Sverige och utomlands.

År 2011 grundade Helene Stureborg sin egen kammarkör, Helene Stureborgs kammarkör, bestående till största del av f d sångare ur SMK. Kören har vunnit körtävlingen i Cork, Irland, år 2016 och har anlitats som kör vid bland annat Chess in Concert – arena Tour, I Love Musicals (Jöback) Arena Tour, Ennio Morricone show i Stockholm och Köpenhamn och Hilding Rosenberg i Kassel. År 2017 deltog HSK i en körtävling, “Young Bohemia”, vilket de vann också.

Sedan år 2014 är Helene ledamot i Musikverkets konstnärliga råd.


Här är samtliga som blivit utsedda till Årets körledare sedan starten år 1986:

  Årets körledare
2017 Helene Stureborg, Stockholm
2016 Marie J:son Lindh Nordenmalm, Nora
2015 Jan Yngwe, Göteborg
2014 Mats Nilsson, Stockholm
2013 Leif Åkesson, Skellefteå
2012 Stig Sandlund, Piteå
2011 Ove Gotting, Jönköping
2010 Anders Eby, Stockholm
2009 Cecilia Rydinger Alin, Stockholm
2008 Lone Larsen, Stockholm
2007 Ingemar Månsson, Lund
2006 Karin Eklundh, Uppsala
2006 Jubileumspris till Kjell Lönnå, Sundsvall
2005 Gary Graden, Stockholm
2004 Kella Næslund, Västerås
2003 Hans Lundgren, Linköping
2002 Stefan Parkman, Uppsala
2001 Solvieg Ågren, Örebro
2000 Fred Sjöberg, Örebro
1999 Erik Westberg, Piteå
1998 Agneta Sköld, Västerås
1997 Johan Magnus Sjöberg, Lund
1996 Gustaf Sjökvist, Stockholm
1995 DanOlof Stenlund, Malmö
1994 Anders Öhrwall, Stockholm
1993 Robert Sund, Uppsala
1992 Lars Smedlund/Amanda, Göteborg
1991 Eva Bohlin, Lund
1990 Christian Ljunggren, Stockholm
1989 Anders Lindström, Rättvik
1988 Gunnar Eriksson, Göteborg
1987 Gösta Ohlin, Göteborg
1986 Bo Johansson, Stockholm

1986

Specialpris till Eric Ericson, Stockholm

LÄS OM TIDIGARE VINNARE
Årets körledare 2016 »
Årets körledare 2015 »
Årets körledare 2014 »
Årets körledare 2013 »
Kriterier för att utses till Årets körledare »

Och till Årets barn- och ungdomskörledare 2017 utsågs…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 − two =