Årets Barn- och Ungdomskörledare 2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Pelle Olofson
MOTIVERING
Årets barn och ungdomskörledare 2019 är en tongivande körledare med ett okuvligt engagemang.
Med sin mångsidighet och sitt mångåriga, aktiva yrkesliv har hen genom höga förväntningar fostrat och inspirerat generationer av goda körsångare.
Årets barn och ungdomskörledare 2019 har en obruten tilltro till barns och ungdomars inneboende förmågor, vilket även visar sig i en mängd välskrivna tonsättningar för och av unga korister, varav flera finns utgivna i tryck.
Årets barn och ungdomskörledare 2019 har med konstnärliga framgångar, under lång tid och med stor värme och ambition, synliggjort ung körsång i Sverige, inte minst pojkars sång.
Trots sina långa gedigna yrkesgärning vilar Årets barn och ungdomskörledare 2019 inte på lagrarna, utan är aktiv genom sin tjänst som barn- och ungdomskörledare i Hägerstens församling samt genom den egna, fristående ungdomskammarkören Lilla Kören.

 
Pelle Olofson, född 1961, är en svensk dirigent, sångare, tonsättare och musiklärare.

Pelle är en av de mer etablerade och kända körledarna i Stockholms körliv. Han studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han bland annat läste komposition för Sven-David Sandström. Han sjöng länge i framstående körer som Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.
Mellan åren 2000-2017 var Pelle musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm där han bland annat ledde Adolf Fredriks kammarkör (tillsammans med Fredrik Winberg) och Adolf Fredriks gosskör.
Efter sin anställning vid Adolf Fredriks musikklasser har Pelle Olofson jobbat som kyrkomusiker i Hägerstens församling (Stockholm).

Körer Pelle leder just nu:

 
UNGiKÖR står bakom utmärkelsen “Årets Barn- och Ungdomskörledare 2019”.

Pristagare genom tiderna: Årets barn- och ungdomskörledare
2019 Pelle Olofson, Stockholm
2018 Margareta Raab, Uppsala
2017 Susanna Lindmark, Piteå
2016 Birgitta Mannerström-Molin, Göteborg
2015 Gunnel och Lars-Ewe Nilsson, Stockholm
2014 Petter Ekberg, Göteborg
2013 Björn Johansson, Örebro
2012 Anne Aaltonen Samuelson
2011 Daniela Nyström, Örnsköldsvik
2010 Ing-Mari Ek, Halmstad
2009 Charlotte Rider Norlander & Marie Bejstam, Stockholm
2008 Birgitta Rosenquist-Brorson, Arboga
2007 Eva Svanholm Bohlin, Lund
2006 Georg Riedel, Stockholm
2006 Anna Cederberg-Orreteg, Stockholm
2005 Jan-Åke Hillerud, Stockholm
2004 Kerstin Linzander, Bollnäs
2003 Karl-Fredrik Jehrlander, Östersund
2002 Bo Johansson, Stockholm
2001 Anne Johansson, Göteborg
2000 Karin Fagius, Lund
1999 Eva Ekdahl, Stockholm
1998 Eva-Katharina Larsson (postumt) & Gunnel Fagius, Uppsala
1997 Bror Samuelson, Västerås
1996 Bodil och Daniel Helldén, Stenungsund
1995 Carl-Bertil Agnestig, Nacka