Akademiska kören i Stockholm – mer än körsång

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Medge att körkonserter är rätt förutsägbara – samtliga (svartklädda) korister ställer upp sig i köruppställning, sjunger samtidigt och en sisådär 60-80 minuter senare slår de ihop sina (svarta) pärmar. Möjligtvis har publiken fått höra en sopransolist eller fått se två herrar byta plats med varandra i bakre ledet, men homogenitet och likformighet verkar vara ledorden.

Att det inte behöver vara så här har Akademiska kören i Stockholm förstått och tagit sina konserter ett steg vidare.

Håkan Sund
Håkan Sund, dirigent

För åtta år sedan valdes Håkan Sund till dirigent i Akademiska kören. Med sig hade han sina egna idéer och visioner om hur en kör ska utvecklas, och hans intåg ledde till att kören från år 2012 på allvar sökte nya utmaningar för att stimulera sina korister, och provade att inte bara sjunga i full kör utan även i kvartetter och andra mindre grupperingar på konserter.

duett ur Akademiska kören i Stockhlm
Vad finns det då för fördelar med den här modellen? Framför allt utvecklas man som enskild körsångare på ett sätt som inte är möjligt om man bara är en enskild röst i en stor massa. Man tvingas ta ett helt annat eget ansvar och kan aldrig luta sig mot andra. Man hör sin egen stämma tydligt och får omedelbar respons i klangen när man intonerar lite upp eller ner. I en stor kör är detta mycket svårare eftersom man lätt dränks av de andra rösterna. Det ger en enorm tillfredsställelse när ett ackord klingar perfekt rent med bara fyra klara röster. Förutom möjligheten att utvecklas musikaliskt tycker många också att det roligt att synas lite mer ibland.

Vad är det då som de mindre grupperna vill sjunga? Ja, variationen är enorm! Det sjungs allt från opera och musikal till jazz, pop och visor. Det är både solister och sextetter och allting däremellan. Det har förekommit att några har velat prova på att sjunga i barbershopkvartett med lysande resultat. I några fall har det även dykt upp dittills okända instrumentalister bland körsångarna. Man blir ärligt talat förvånad över hur många begåvningar det finns i en kör bara man släpper fram dem och låter dem utvecklas. Det har säkerligen kören som helhet stor nytta av även när man sjunger rena körverk.
kvartett ur Akademiska kören, Stockholm
Är då allt frid och fröjd med detta sätt att bedriva körverksamhet? Nja, det har också framförts kritik från vissa körmedlemmar som anser att det inte var rätt att en så stor del av programmet på en av de senaste konserterna bestod av smågrupper och solister där några få personer uppträdde väldigt många gånger. Å andra sidan är det fritt fram för alla att bilda smågrupper och framträda som solister. Alla som vill framträda får göra det.

Den här hösten blir det dock inte så mycket sjungande i smågrupper för Akademiska kören – snarare tvärtom. För att fira körens 85-årsjubileum har man bjudit in tre andra körer för att bilda en jättekör med kring 120 sångare. Konserten går av stapeln i Berwaldhallen lördagen den 5 november då denna jubileumskör tillsammans med solister och Sandvikens Symfoniorkester framför Haydns Skapelsen (del 1) och andra körverk. Smågrupperna får nöja sig med att underhålla gästerna på den efterföljande jubileumsfesten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × 2 =