AF öppnar en till skola i Farsta?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser har varje år ca 1000 sökande sångsugna barn som vill gå på musikklasserna på dalagatan i centrala Stockholm, men endast 180 platser att erbjuda. De vill nu öppna ytterligare en skola, och i dagsläget lutar det mot att de flyttar in i Farsta gymnasiums lokaler. Tänkbar skolstart i Farsta blir hösten 2015 och de börjar med två parallellklasser i åk 4 och 5 för att växa mot en 4-9-skola med 360 elever.
Det är bra att de öppnar söder om sta’n, då det norrut redan finns musikklasser i Täby och Sollentuna, och i Nacka.
Vi hoppas att AF kan bibehålla samma höga standard på båda skolor, och att inget “vi” och “dom” utvecklas som var fallet tidigare när AF hade klasser på Mariaskolan på 80-talet.
Adolf Fredriks musikklasser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + eleven =