AF öppnar en till skola i Farsta?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser har varje år ca 1000 sökande sångsugna barn som vill gå på musikklasserna på dalagatan i centrala Stockholm, men endast 180 platser att erbjuda. De vill nu öppna ytterligare en skola, och i dagsläget lutar det mot att de flyttar in i Farsta gymnasiums lokaler. Tänkbar skolstart i Farsta blir hösten 2015 och de börjar med två parallellklasser i åk 4 och 5 för att växa mot en 4-9-skola med 360 elever.
Det är bra att de öppnar söder om sta’n, då det norrut redan finns musikklasser i Täby och Sollentuna, och i Nacka.
Vi hoppas att AF kan bibehålla samma höga standard på båda skolor, och att inget “vi” och “dom” utvecklas som var fallet tidigare när AF hade klasser på Mariaskolan på 80-talet.
Adolf Fredriks musikklasser

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 13 =