En sista konsert för Troendegruppen

Troendegruppen och Stig Sandlund

Troendegruppen, eller i dagligt tal “TG”, var en kör för studenter vid Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola. Kören startades av Stig Sandlund (fagottlärare vid både Musikhögskolan och Framnäs) år 1968 och han ledde kören under 50 år, fram till förra året (2018). Uppemot 700 körsångare tros ha sjungit i kören och även Stigs fru, […]