Ny kör för asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar

Är du en musikintresserad person som vill bidra till att asylsökande och nyanlända får ett varmt välkomnande i Sverige, möjligheter att snabbt lära sig svenska och få nya vänner? Eller har du själv kommit till Sverige nyligen eller kanske för ett tag sen och vill träffa nya människor genom musiken? Körsång är ett utmärkt sätt […]

Vilka sånger representerar Sverige?

EU-sångbok

Hur låter den europeiska sångskatten? EU har i dagsläget 28 medlemsländer. Sex sånger från vardera land ska sättas samman till en EU-sångbok. Lärare och studenter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö har nominerat 52 svenska sånger som är indelade i sex kategorier: Kärlekssånger, Natur & årstider, Frihet & fred, Folksånger, Sånger om […]