Stämfiskalens roll

Alla körer fungerar olika, men dessa är några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en stämfiskal: leda stämrep föra närvaro på repen sitta med på antagningsprov sitta med i repertoarråd ansvara för att noter och information når de stämkollegor som missat ett rep vara informationskanal mellan styrelse/dirigent och stämkollegorna ta hand om nya korister i stämman […]