Karin Oldgren
Allmänt

Årets körledare 2019

Karin Oldgren, född 1967 i Luleå, blev “Årets körledare” 2019. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – först kyrkomusik, med huvudinriktning på solistiskt orgelspel,

Accent
Stockholm

Accent till Stockholm!

Accent is the most amazing young vocal group on the planet! Great arrangers and singers, they come up with the most gorgeous harmonies, impeccable swing, grooves, feeling and pitch.

Troendegruppen och Stig Sandlund
Allmänt

En sista konsert för Troendegruppen

Troendegruppen, eller i dagligt tal “TG”, var en kör för studenter vid Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola. Kören startades av Stig Sandlund (fagottlärare vid