Bengt Ollén - Årets körledare 2021.
Allmänt

Årets körledare 2021

Bengt Ollén, född 1950, blev “Årets körledare” 2021. Bengt Ollén tog examen från Chalmers tekniska högskola innan han 1978 sökte till Musikhögskolan i Göteborg där

Anna-Karin Annmo blev årets Barn- och Ungdomskörledare 2021
Allmänt

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2021

MOTIVERING Årets Barn- och Ungdomskörledare 2021 har hållit fast vid rötterna i den svenska körtraditionen och entusiasmerar, inspirerar och utvecklar dagligen barn och ungdomar i

Karin Oldgren
Allmänt

Årets körledare 2019

Karin Oldgren, född 1967 i Luleå, blev “Årets körledare” 2019. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – först kyrkomusik, med huvudinriktning på solistiskt orgelspel,

Accent
Stockholm

Accent till Stockholm!

Accent is the most amazing young vocal group on the planet! Great arrangers and singers, they come up with the most gorgeous harmonies, impeccable swing, grooves, feeling and pitch.