Vilka sånger representerar Sverige?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
EU-sångbok

Hur låter den europeiska sångskatten?
EU har i dagsläget 28 medlemsländer. Sex sånger från vardera land ska sättas samman till en EU-sångbok.
Lärare och studenter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö har nominerat 52 svenska sånger som är indelade i sex kategorier: Kärlekssånger, Natur & årstider, Frihet & fred, Folksånger, Sånger om tro samt Barnsånger.
Under två månader kan vem som helst rösta fram de sex sånger som ska representera Sveriges sångskatt.

Sista dag för att rösta är den 25 januari »

“På grund av den överväldigande amerikaniseringen och bristen på gemensamma språk i EU vet vi oroande lite om varandras kulturer! Att dela våra nationella sångskatter med varandra tycks vara ett direkt sätt att ta oss ur EU-främlingskapet för att närma oss varandra.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 1 =